1986

WISTRA firmasının Sayın Peter Sayın Peter Wiskow tarafından kurulması Powerbrace kapı kilit sistemleri lisansı altında tüm dünya genelinde satışlar.

1988

WISTRA GmbH Transport-Sicherheit-Systeme (Limited Şirket WISTRA Ulaştırma-Güvenlik-istemleri)’nin kurulması. Yük emniyet sistemlerinin piyasaya sunulması.

1991

Lübeck-Selmsdorf sanayi bölgsindeki yeni şirket merkezinin ve yük emniyet sistemleri üretim tesisinin bulunduğu yeni binaya taşınılması.

1993

WISTRA, Alman gümrük sahalarında resmi gümrük mühürleri üreticisi oldu.

1994

Uzak Doğu iş birliğinin ek üretim sahası olarak hayata geçmesi.

1997

DIN EN ISO 9002 sertifikasının alınması. Kendi Kalite Yönetimimizin hayata geçirilmesi.

1998

Üretim departmanının Lübeck-Selmsdorf sahasında tekstil yük emniyet sistemlerini bünyesine alacak şekilde genişletilmesi ve geliştirilmesi.

2002

Doğu Avrupa’da daha ileri bir işbirliğinin tesis edilmesiyle birlikte satış ağının geliştirilmesi.

2004

Daha ileri otomatik dikiş makinelerinin satın alınması vasıtasıyla üretim kapasitesinin arttırılması.

2006

Mark Zübel’in şirket yönetimine seçilmesi.

2007

Baltık devletlerinde Wistra U.A.B iştirakinin.

2008

Depo ve imalat alanının 1.600 m2 daha genişletilmesi.

2009

Rusya pazarı için satış iş birliği.

2014

Wistra U.A.B.

Hakkımızda - WISTRA GmbH

30 yıldan bir WISTRA GmbH geçmişi. 30 yıldan bir kalite, kesintisiz gelişim ve teknik modernizasyon geçmişi.

Bu süreçte, müşterilerimizin ürünlerimize olan ilgisi sayesinde ürün gamımızı sürekli olarak genişlettik. Müşterilerimizle olan bu yakın işbirliği çok sayıda özel ürünün geliştirilmesine zemin hazırlamış ve bu ürünler ürün gamımızda standart ürünler olarak yerini almıştır. Bu sayede siz müşterilerimize, uygulamada etkinliğini ispat etmiş olan yük sabitleme ve emniyet sistemlerinin her yönüne hitap eden ürünler sunabilmekteyiz.

Uluslararası ve global iş ve nakliye süreçlerinde, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin her daim yeni gereksinimlere uygun olması bizim için çok önemlidir. Bu artan gereksinimleri karşılayabilme adına, 100 kadrolu personelden oluşan ekimizde yüksek yetkinliklere sahip uzmanlarımız yer almaktadır.

Bu uzmanlarişimize adanmışlıklarıyla gelecekte de şirketimizin piyasada kusursuz ürünlerle başarısının devamını sağlayacaktır.