1986

Utworzenie spółki handlowej WISTRA przez Pana Petera Wiskow. Licencjonowana globalna sprzedaż mechanizmów drzwiowych Powerbrace.

1988

Utworzenie WISTRA GmbH Transport-Sicherheit-Systeme (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WISTRA Systemy bezpieczeństwa transportu). Sprzedaż systemów zabezpieczeń załadunków.

1991

Przeniesienie głównej siedziby firmy do strefy przemysłowej Lübeck-Selmsdorf z produkcją systemów zabezpieczeń załadunków.

1993

WISTRA zostaje oficjalnym dostawcą pieczęci celnych na obszarze obowiązywania niemieckiego prawa celnego.

1994

Rozpoczęcie współpracy z Dalekim Wschodem i tworzenie nowych miejsc produkcyjnych.

1997

Certyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 9002 Wprowadzenie własnego zarządzania jakością.

1998

Rozszerzenie i rozbudowa działu produkcji tekstylnych zabezpieczeń załadunków w zakładzie Lübeck-Selmsdorf.

2002

Rozbudowa sieci sprzedaży poprzez nawiązywanie współpracy w Europie Wschodniej.

2004

Zwiększenie wydajności produkcyjnej poprzez zakup kolejnych automatów szyjących.

2006

Mark Zubel zostaje członkiem kierownictwa firmy.

2007

Utworzenie Wistra U.A.B. na Litwie.

2008

Powiększenie powierzchni magazynu i produkcji o 1600 m²

2009

Współpraca w zakresie sprzedaży na rynku rosyjskim.

2014

Rozszerzenie i rozbudowa spółki zależnej Wistra U.A.B.

O nas - WISTRA GmbH

30 lat firmy WISTRA GmbH. 30 lat jakości, nieustannego rozwoju i modernizacji technicznej.

Na przestrzeni lat stale poszerzaliśmy naszą paletę produktów, w szczególności dzięki wymaganiom stawianym przez klientów w stosunku do naszych produktów. Dzięki naszej ścisłej współpracy z klientami niektóre produkty specjalne weszły do naszej oferty standardowej. Tym samym oferujemy sprawdzone w praktyce produkty spełniające wszelkie wymogi związanie z zabezpieczeniem ładunku i bezpieczeństwem.

W międzynarodowych i światowych transakcjach handlowych oraz przepływie towarów jest dla nas ważne, aby nasze produkty i usługi były zawsze zgodne z najnowszymi wymogami. Aby sprostać tym rosnącym wymogom, zatrudniamy znakomicie wykształconych specjalistów, którzy tworzą zespół 100 pracowników.

Poprzez swoje zaangażowanie również w przyszłości zadbają oni o to, aby nasza firma odnosiła sukcesy dzięki doskonałym produktom.