Materiały do pobrania

Niezmiennie doskonała jakość w każdym zakresie zagwarantowana jest poprzez system zarządzania jakością, który w 1997 roku otrzymał certyfikat zgodnie z DIN EN ISO 9002. Większość naszych produktów poddawana jest nadzwyczajnym i trwałym obciążeniom.

Dlatego przetwarzane przez nas materiały muszą przechodzić długie testy.

Dokumentacja jakości w firmie WISTRA

Jako producent oferujemy również możliwość wydania wymaganej dokumentacji. Już na etapie składania oferty, a najpóźniej po złożeniu zamówienia, prosimy klienta o podanie informacji, które dokumenty są mu potrzebne.

W zależności od żądanej dokumentacji poinformujemy Państwa o kosztach.

Oferujemy następujące dokumentacje:

  • Certyfikat zgodności WISTRA 2.1 zgodny z normą DIN EN 10204:2004
  • Certyfikat inspekcyjny WISTRA 2.2 zgodny z normą DIN EN 10204:2004
  • Deklaracja producenta WISTRA COC
  • Świadectwo odbioru 3.1 zgodne z normą DIN EN 10204:2004 Wprowadzenie
  • Dokumentacja jakości w firmie WISTRA Dokumentacja jakości w firmie WISTRA

We współpracy z zewnętrznymi firmami audytorskimi

  • Świadectwo odbioru 3.2 zgodne z normą DIN EN 10204:2004

Wiele produktów posiada już certyfikat GS lub DEKRA.

Wszystkie ważne informacje do pobrania