Teisinė informacija / Atsisakymas prisiimti atsakomybę WISTRA GmbH Cargo Control

Autorinės teisės ir prekių ženklo teisė

Įmonės WISTRA GmbH Cargo Control interneto svetainės, jų dizainas, tekstai, paveikslėliai, grafika, duomenų bankai, animacija ir visų rūšių parsisiunčiami duomenys (bendrai vadinami „turiniu“) yra apsaugoti autorinėmis teisėmis. Interneto svetainės ar jų dalys negali būti dauginamos, keičiamos, parsisiunčiamos ar naudojamos kitose interneto svetainėse, nebent WISTRA GmbH Cargo Control vartotojo prašo elgtis kitaip arba raštiškai ar elektroniniu paštu sutinka su dauginimu ar naudojimu.

WISTRA GmbH Cargo Control pasilieka teisę pareikšti bet kokias pretenzijas dėl neleistino WISTRA GmbH Cargo Control interneto svetainės ar jos dalių bei registruotų prekių ženklų naudojimo, o ypač dėl autorinių, konkurencijos ir prekių ženklų teisių pažeidimų.

Turinys

WISTRA GmbH Cargo Control interneto svetainės yra tik informacinio pobūdžio. Produktų aprašymas neatstoja naudojimosi instrukcijos išstudijavimo. Visa WISTRA GmbH Cargo Control interneto svetainėse esanti informacija ir turinys, o ypač naudojimosi instrukcijos yra neįpareigojamo pobūdžio. Reikia vadovautis išskirtinai tik naudojimosi instrukcijomis, pridėtomis prie gaminių. Žinios, esančios pranešimuose, nuolat kinta dėl vykdomų tyrimų ir vystymosi.

Nors autoriai labai stengėsi, kad duomenys, o ypač duomenys apie pritaikymą ir veikimo būdus, atitiktų mokslines žinias pranešimo išplatinimo metu, tačiau tai neatleidžia Jūsų nuo pareigos prisiimti atsakomybę už savo sprendimus.

Už WISTRA GmbH Cargo Control interneto svetainėse esančios informacijos ir turinio išsamumą bei teisingumą WISTRA GmbH Cargo Control neprisiima jokios atsakomybės, nebent WISTRA GmbH Cargo Control su Jumis yra aiškiai susitarusi kitaip arba akivaizdžiai nori garantuoti už informacijos išsamumą ir teisingumą.

WISTRA GmbH Cargo Control pasilieka teisę keisti ar atnaujinti informaciją interneto svetainėse be išankstinio pranešimo. Tai galioja ir aprašytų produktų pataisymams ir / arba pakeitimams.

WISTRA GmbH Cargo Control įsipareigojimai produktų ir paslaugų atžvilgiu galioja tik tokiu atveju, jei tai yra numatyta sutartyje.

WISTRA GmbH Cargo Control interneto svetainės nesuteikia jokių garantijų, laidavimo ar užtikrinimo. Už nenuosavą turinį mes atsakome, remiantis teisinėmis nuostatomis. Jei, paspaudus nuorodą, galima patekti į svetimą interneto svetainę, mes nurodome, kad neturime jokios įtakos kitų interneto svetainių turiniui ir apipavidalinimui ir kad mes nesisaviname jų turinio.

Saugumo nurodymai

Jūs privalote užsitikrinti, kad naudojimasis WISTRA GmbH Cargo Control interneto svetainėmis būtų apsaugotas nuo virusų. Naudojimasis internetu yra susijęs su rizika, kurią sukelia vieša prieiga ir galimybė neautorizuotiems tretiesiems asmenims paveikti turinį, ir tai Jūs pripažįstate, naudodamiesi internetu.

WISTRA GmbH Cargo Control nėra atsakinga už žalą, kylančią dėl šios rizikos, naudojantis WISTRA GmbH Cargo Control interneto svetainėmis arba joje nurodytomis nuorodomis, nebent WISTRA GmbH Cargo Control prisiima atsakomybę už šią riziką ir jos įgyvendimą. Ypač WISTRA GmbH Cargo Control neprisiima atsakomybės už veiklos sutrikdymą, programų ar kitų duomenų Jūsų informacinėje sistemoje praradimą.

Taikomoji teisė

Visiems teisiniams sandėriams, susijusiems su naudojimusi WISTRA GmbH Cargo Control interneto svetainėmis, galioja Vokietijos teisė, išskyrus Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo.

Nurodymas dėl duomenų apsaugos

Asmeniniai duomenys, kurie pateikiami naudojimosi WISTRA GmbH Cargo Control interneto svetainėmis metu, renkami, apdorojami ir naudojami, laikantis Vokietijos duomenų apsaugos nuostatomis ir ginant Jūsų apsaugos interesus. Mes naudosime Jūsų duomenis reklamos tikslais tik tuomet, jei Jūs duosite mums tam aiškų sutikimą. Iššokantys pranešimai WISTRA GmbH Cargo Control internetino svetainėse nėra naudojami.