Aplikacja WISTRA

"Kalkulator pasa mocującego / kalkulator połączeń kształtowych" według EN 12195-1:2004

Sprawdzona zasuwa pasa mocującego w formie aplikacji

W kilku krokach oblicz wymaganą liczbę pasów mocujących do zamocowania stabilnych ładunków stojących lub użyj kalkulatora połączeń kształtowych do obliczenia maksymalnej masy jednostki ładunkowej, bazując na maksymalnej sile blokującej połączenia kształtowego.

Obsługa menu w aplikacji jest intuicyjna i praktyczna. Dane zintegrowanego w aplikacji kątomierza można bezpośrednio wykorzystać jako praktyczne narzędzie do dokładnych obliczeń.

W informacjach podanych w dwóch oknach można znaleźć kolejne ustawienia pomocnicze dotyczące zabezpieczenia ładunku.

Chcemy, aby nasi klienci bezpiecznie dojeżdżali do celu!

Kalkulator pasa mocującego

Mocowanie opasaniem ładunku stojącego

  • Wybór pozostałych wartości STF do 2000 daN naprężenia wstępnego
  • Masa ładunku do 30 t – nowość – bezstopniowe wprowadzanie w krokach co 0,1 t!
  • Tabela współczynników tarcia ślizgowego dodana w celach informacyjnych

Kalkulator połączeń kształtowych

  • Kalkulator połączeń kształtowych do 10000 daN siły blokującej
  • Ustawienie współczynnika tarcia ślizgowego od 0,0 do 0,6 μD w krokach co 0,1
  • Tabela współczynników tarcia ślizgowego dodana w celach informacyjnych